srijeda, 9. svibnja 2007.

POČECI PROJEKTA

Projekt Čovjek je prostor: Arhitektura i film dio je višegodišnjeg projekta Bilježenje grada, bilježenje vremena.

BGBV se bavi istraživanjem umjetničkih performansa i političkih protesta u javnom prostoru Zagreba od pedesetih godina do danas. Već duži niz godina se kao pojedinačni autori, u raznim formacijama i umjetničkim platformama, te unutar istoimene multimedijalne umjetničke organizacije bavimo se intermedijalnim projektima koji se tiču urbaniteta, umjetnosti grada i kulturnog konteksta.

Upravo ovaj projekt je nastavak takvog promišljanja i odluka da se posvetimo proučavanju prisutnosti arhitekture grada Zagreba na filmskim zapisima hrvatskih autora je onaj čin koji nam se čini važnim za kulturnu scenu grada i ujedno primjer proučavanju urbaniteta i transformacije gradova te nestajanja gradskih obilježja.

U projekt smo u svibnju uključili mlade istraživače, koji su radili i na pripremama III Zidnih novina, u sklopu projekta BGBV. To su: Karla Pudar, Tomislav Pavlić i Luka Agreš.
Pripreme za RADOVE U TIJEKU prije III Zidnih novina
Završena je prva matrica RADOVA U TIJEKU
I kreće se u grad postaviti ih na svih 7 lokacija
Naravno, uz pratnju građana, punih pitanja

Nema komentara: